ERICORE - Tienený izolovaný zvod - AETRON

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ERICORE - Tienený izolovaný zvod

Produkty > Tienený izolovaný zvod
ERITECH ® ERICORE izolovaný tienený kábel dosahuje významné ukazovatele v minimalizácii nárastu tranzientného napätia pozdĺž zvodu počas bleskového výboja,
má preventívny účinok proti indukovaným prúdom a minimalizuje riziko prierazu. Nárast napätia na zvode je minimalizovaný aplikáciou princípov riadiacich VN-pole, teda nízkeho geometrického pomeru R/r, kombináciou vnútorných polovodivých a izolačných vrstiev, a polovodivého plášťa prepojeného s budovou v predpísaných intervaloch.

Z vnútra smerom k plášťu pozostáva tienený izolovaný zvod ERICORE z nasledovných komponentov:
  • Plastová polyetylénová výplň - trubka.
  • Lankový - medený vodič zložený z drôtov špirálovo obtočených okolo stredovej trubky.
    pokrytý medenou páskou >50mm2.
  • Tenká vlisovaná polovodivá vrstva, polyetylénová izolácia.
  • Medené páskové tienenie.
  • Vonkajší polovodivý plášť.
ERICORE kábel je ukončený vysokonapäťovou koncovkou, ktorá je inštalovaná v továrni.
Napäťový rating horného ukončenia a zvodového kábla
je > 250 kV.
Vonkajší priemer kábla je 36 mm.
Ako kábel reaguje na priechod blesku?
Keď vnikne do kábla bleskový impulz zvyčajne pozostávajúci
z troch stupňov v časovej následnosti podľa obr.2 , prechádza
prúd vo vnútri zvodu a napätie naprieč zvodu nasledovne:
1/ 1. ETAPA(Na obr.2 pomenovaná STAGE 1 )
DOMINANTNEJ IMPEDANCIE.
V 1. etape je dominantná charakteristická vlnová
impedancia Zo.
V tej etape je napätie determinované výhradne
z charakteristickej (vlnovej) impedancie, zvod reaguje svojou
charakteristickou impedanciu Zo na magnitúdu prúdu až do
doby odrazu zo vzdialenejšieho konca zvodu.
Charakteristická impedancia zvodu v tejto etape je v rozsahu 6 - 11.
Korešpondujúca impedancia štandardného medeného zvodu je 50 - 100.
( FeZn zvod ju má ďaleko vyššiu ).
Všeobecne povedané, 2. ETAPA bleskového ipulzu má za následok najextrémnejší nárast napätia
na zvode. Preto všetky výpočty na ERITECH ® ERICORE zvode predpokladajú práve tento najhorší
prípad.
Tento fakt je ilustrovaný aj na obr.3, ktorý ukazuje odozvu 100m zvodu ERITECH®ERICORE na
kritický bleskový prúdový impulz =
(5,5/75μs, dI/dt = 24,3kA, s vrcholom I =
70kA). Uvedené napätie vzniká medzi
jadrom a tienením – plášťom zvodu, ako
kombinovaný výsledok súčtu induktívnej
reaktancie a odrazov.
Na ilustráciu rozdielov vo filozofii medzi štandardným medeným zvodom a ERITECH ® ERICORE
zvodovým káblom, pozrite hodnoty v nasledovnej tabuľke pre 50m dlhý zvod. (u FeZn zvodu sú
ďaleko vyššie).
Hodnoty L = 0,5 μH/m a R = 6m/m sú predpokladané pre štandardné zvody.
Keďže je bežné používať viacnásobné štandardné holé zvody, výpočty sú preukázané pre jeden zvod a pre 10 zvodovú sústavu. (S predpokladaným perfektným rozdelením bleskového prúdu na 10 zvodov.)
Podľa súčasných doporučení noriem by prípad s 10-timi zvodmi mal byť aplikovaný na objekt s obvodom cca 200-300m.
Je ľahko pozorovateľné a zrejmé, s prihliadnutím na minimalizovanie preskoku na konštrukciu budovy alebo na iné zariadenie, že jeden holý zvod dĺžky 50m bude mať pravdepodobnosť preskoku pri väčšine bleskových úderov.
A taktiež, že by bolo potrebných viac ako 10 holých zvodov dlhých 50m na dosiahnutie zhody s jediným ERITECH ® ERICORE káblom, s ohľadom na vzniknuté napätie na vrchole kábla.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky