Izolovaný zvod - ISODC - AETRON

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Izolovaný zvod - ISODC

Produkty > Izolovaný zvod podľa EN62305
Prostredníctvom IEC noriem ochrany pred bleskom sa ponúkajú dva spôsoby na ochranu:
Tradičná, t.j. pospájanie kovových častí pre minimalizovanie rozdielu potenciálov, alebo s použitím izolovaného systému, kde je systém ochrany pred bleskom izolovaný od stavby či zariadenia. V tomto prípade by sa na uchytenie vzdušných zachytávačov alebo zvodov majú používať izolované konzoly, ktorými sa zabezpečí oddialenie 300 – 1000 mm od stavby.
Oddialené bleskozvody (umiestnené vedľa chráneného objektu) ponúkajú technické výhody, komplexnosť, cena týchto riešení však obmedzuje ich použitie.
Napr. v telekomunikáciách nie je praktické montovať na ochranu druhý, vyšší stožiar.

ERICO®, so svojimi 25 ročnými skúsenosťami vo vývoji rôznych rozsahov riešení ochrany pred bleskom, vyriešilo tento problém izolovaným zvodom ERITECH®.
Aplikáciou vysoko účinnej izolácie okolo zvodu, je poskytnutá odstupová vzdialenosť až 1000 mm vzdušnej vzdialenosti. Výhodou je, že tento zvod môže
byť montovaný priamo na stožiar alebo konštrukciu, ktorá je chránená ! *

* V súčasnosti je možné použiť aj zdokonalený tienený izolovaný koaxiálny zvod ERICORE® s rôznymi typmi
zachytávačov blesku.


Kým ERICO® ponúklo prvý izolovaný zvod, na tisíckach budov už bol osvedčený tento koncept odstupovej vzdialenosti. Použitie polovodivého vonkajšieho krytia pre väzbu so stavbou a kontrolu prierazu kábla, bolo kľúčom k úspechu.
Počiatočnou realizáciou (ERITECH® ERICORE) bola verzia tieneného kábla navrhnutá pre nízku impedanciu, to umožnilo použitie veľmi dlhých káblov.
Najnovší ERITECH® izolovaný zvod upravil tento vývoj ponúknutím alternatívneho lacnejšieho kábla, ktorý je vhodný pre požiadavky typických kratších inštalácií napr. v telekomunikáciách.
Kábel je navrhnutý, testovaný a aplikovateľný tak, aby vyhovoval požiadavkám normy IEC 62305 - ochrana pred bleskom.
Čo je to ERITECH izolovaný systém?
ERITECH izolovaný systém vytvára tradičný vzdušný zachytávač hodiaci sa k izolovanému spevnenému plastovému (FRP) stožiaru.
Vo vnútri FRP sa izolovaný zvod plynule napája na zachytávaciu tyč, dlhú 0,5m alebo 1m, v prevedení hliník (AL), alebo meď (CU).
FRP nadstavba má prirodzené izolačné vlastnosti, veľkú pevnosť pre namáhanie vetrom a nízku hmotnosť pre minimalizovanie námahy pri
montáži.

Izolované zvody ISDC je možné navrhovať ako kompletný systém (FRP izolovaná rúra + zachytávacia tyč), alebo ako samostatné zvody, všade kde je potrebné dodržať dostatočnú vzdialenosť.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky