GEM - AETRON

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

GEM

Produkty > GEM - materiál na vylepšenie uzemnenia
 
Materiál pre vylepšenie uzemnení
 
Vyhovuje požiadavkám normy IEC 62561-7
 
 
V technickej praxi sa často stretávame s problémom výstavby čo najlepšieho uzemňovacieho systému. Pri bleskozvodoch je požiadavka pod 10 Ω. Pri transformátorových staniciach sú požiadavky ešte prísnejšie.
 
ERICO ponúka GEM - mimoriadny vodivý materiál ktorý vyrieši Vaše najťažšie problémy s uzemneniami.
GEM je nízko-odporový, nekorozívny materiál založený najme na uhlíkovom prachu, ktorý zvyšuje efektivitu uzemnenia, obzvlášť v prostredí s malou vodivosťou.
Jeho faktor odporu je menší ako 2 Ohm/cm pre dvojelektródovú metódu merania, čo je menej ako 1% hodnoty odporu v porovnaní s  bentonitovým ílom.   
GEM zlepšuje účinnosť uzemnenia bez ohľadu na pôdne podmienky. Je to ideálny materiál pre aplikáciu v oblastiach so zlou vodivosťou ako je kamenistá zem, hory a piesočnatá zemina. GEM je taktiež riešením v situáciách, kedy nie je možné naraziť zemniacu tyč.  Tiež v oblastiach, kde je obtiažne vytvoriť adekvátne uzemnenie bežnými metódami.
 
- žiaden iný materiál sa nezhoduje s GEM v redukcii zemného odporu, v údržbe a stálosti.
 
- žiaden iný materiál sa nevyrovná GEM čo sa týka vysokej vodivosti uzemňovacieho systému.
 
- účinnosť GEM je podložená prísnymi testami a dokázanými skúsenosťami z praxe.
 
Málokedy majú projektanti a dodávatelia uzemňovacích systémov k dispozícii miesta s vhodnými podmienkami pre uzemnenie. Dokonca aj pri ideálnych podmienkach sa môže štruktúra pôdy meniť a sťažia sa tak podmienky pre vytvorenie stálej nízkej úrovne odporu. Napriek všetkým pôdnym podmienkam, použitie GEM zlepší účinnosť uzemnenia. Sú trvalé a nepotrebujú žiadnu údržbu.
GEM má malý odpor, nehrdzavie, obsahuje uhlíkový prášok, ktorý zlepšuje uzemnenie, špeciálne v oblastiach so zlou vodivosťou. GEM obsahuje aj cement, ktorý vytvrdne a poskytne bezúdržbový uzemňovací systém s nízkym odporom, ktorý sa nikdy neextrahuje alebo neodplaví.
GEM je účinný.
GEM je trvalý.
GEM je ľahko použiteľný.

• GEM dokáže výrazne znížiť zemný odpor a impedanciu, udržuje konštantný odpor počas životnosti systému, pôsobí v pôdnych podmienkach dokonca aj v obdobiach sucha
nakoľko je chemicky stabilný, chráni uzemňovací vodič pred koróziou, namiesto toho, aby ho napadol a poškodil.
• nerozpustí sa, nerozloží a nevylučuje sa.
• nepožaduje pravidelné ošetrovanie alebo nahradzovanie.
• nevyžaduje údržbu.
• nevyžaduje kontinuálny výskyt vody pre udržiavanie účinku.
• mrznutie zvyšuje odpor o menej ako 10 %.
GEM je šetrný k životnému prostrediu.
• nevylučuje ióny a nekontaminuje spodné vody.
Vyhovuje všetkým požiadavkám EPA.

                                                   
                  VIDEO ako aplikovať GEM
Inštalácia do priekopy
·         zamiešajte GEM do kašovitej formy. Použite 5,7 až 7,6 litra čistej vody na jedno vrecko GEM–u. Na vytvorenie kašovitej zmesi použite štandardný miešač / na vŕtačke alebo v miešačke /. Nemiešajte GEM so slanou vodou. Vykopte priekopu širokú najmenej 10 cm x 75 cm hlbokú. Rozložte dostatok GEM – u pre rovnomerné pokrytie spodku priekopy  - okolo 2,5 -3 cm do hĺbky.
·         umiestnite vodič na vrch GEM – u.
·         zasypte GEM  na vrch vodiča pre celé pokrytie vodiča okolo 2,5 - 3 cm.
·         opatrne pokryte GEM pôdou do hĺbky asi 10 cm, uistite sa, či vodič neostal odhalený. Stlačte pôdu smerom nadol do priekopy.
 
 

Inštalácia uzemňovacej tyče
·        navŕtajte otvor do zeme s priemerom 7,5 cm alebo väčším do hĺbky o 15 cm menej než je dĺžka uzemňovacej tyče.
·        umiestnite uzemňovaciu tyč do navŕtanej diery a vrazte ju, ak je to možné až na spodok diery. Špička uzemňovacej tyče bude približne 15 cm pod úrovňou. Teraz spojte všetky pripojenia k uzemňovacej tyči použitím spojok ( najlepšie s CADWELD) .
·        nalejte primerané množstvo GEM – u kašovitej konzistencie okolo uzemňovacej tyče. Uistite sa, či GEM kompletne vyplnil otvor, pomocou tĺčika utlačte utesnite priestor okolo tyče.
·        vyplňte zvyšok vyhĺbeného otvoru pôdou získanou počas hĺbenia.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky