Všeobecne - AETRON

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Všeobecne

Produkty > ESE - aktívne blezkozvody
 
Aktívne bleskozvody predstavujú nový spôsob ochrany objektov pred bleskom pri použití najnovších poznatkov techniky.
  • sú vhodnou náhradou mrežovej siete pre budovy s plochou alebo sedlovou strechou.
  • je možnou náhradou oddialeného bleskozvodu.
  • umožňuje riešiť bleskozvod na pochôdznych strechách, kde by zachytávacie vedenia prekážali.
je možné odporučiť pre reprezentačné, historické a pamiatkovo chránené budovy a všade kde z estetických dôvodov nie je vhodná pasívna ochrana.
Pre projektovanie a montáž aktívneho bleskozvodu treba dodržať predpisy z normy o aktívnych bleskozvodoch
NFC 17-102.

 
PRINCÍP ČINNOSTI
 
Počas búrky, keď vyhľadávajúci dole smerujúci výboj dosahuje úroveň zeme, ústretový hore smerujúci výboj môže byť vyvolaný akýmkoľvek vodivým povrchom. V prípade pasívneho zachytávača - tyče, vzostupný ústretový výboj vyniká po dlhom čase, v závislosti na náboji. V prípade ERICO INTERCEPTOR SIXXi-series, je čas spustenia vzostupného výboja veľmi znížený. ERICO INTERCEPTOR SIXXi-series generuje riadenú magnitúdu a frekvenčné impulzy na špičke zachytávača počas vysokého elektrostatického poľa, ktorého charakterizuje už skorý bleskový výboj. To umožňuje vytvoriť ústretový výboj zo zachytávača, ktorý sa rozširuje smerom ku dole smerujúcemu vyhľadávaciemu výboju z búrkového mraku.
 
ERICO ponúka 3 typy aktívnych zachytávačov INTERSEPTOR ESE i-Series:
 
• SI25i s predstihom 25µs
 
• SI40i s predstihom 40µs
 
• SI60i s predstihom 60µs
 
ERITECH INTERCEPTOR SI je vzdušný zachytávač Early Streamer Emission (ESE)
podľa normy STN 34 1398 a francúzskej normy NF C 17-102.
Požiadavka konštrukcie, výpočet úrovne ochrany a dosah – rádius ochrany sú získané z tejto normy.
Kvôli vnútornému riadiacemu obvodu, ERICO i-Series umožní skoré spustenie ústretového výboja,
neporovnateľného s inými pasívnymi komponentmi.

Zachytávač pozostáva z :
1.       Úderový hrot
2.       Izolovaná podložka
3.       Riadiaca jednotka vysokého napätia
 
!!POZOR!! !!Nemontovať počas búrok!!
 
!!! Bez technickej dokumentácie sa aktívny bleskozvod nesmie inštalovať !!!
 Aktívny bleskozvod rieši len vonkajší systém ochrany objektov pred bleskom, preto je potrebné dbať aj na návrh vnútorného systému ochrany pred bleskom koordinovanou prepäťovou ochranou.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky