Zvodiče proti bleskom T1 - AETRON

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zvodiče proti bleskom T1

Produkty > Energetika
Power Pro B TNC, TNS, TT, TN - kompakt (bez výmenných modulov)

Tieto zvodiče bleskových výbojov  a prepätí - SPD sú založené na
hermeticky utesnenej plynom plnenej bleskoistke.
  • Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie
  • Ochranná úroveň ≤ 1 kV
  • Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 50 kA (10/350 μs), pre N-PE
  • Samozhášanie následného prúdu do 4kA
  • Vysoký izolačný odpor v kľudovom stave Risol> 1010 Ohm
  • Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami
  • Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky