Ochrana potrubí - AETRON

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ochrana potrubí

Produkty > Ochrana potrubí
 
Zariadenia aktívnej protikoróznej ochrany, stanice zosilnenej elektrickej polarizovanej drenáže – saturáže, potenciostaty zariadenia anódovej ochrany, vrátane doplnkových zariadení pre ich monitoring a diaľkovú kontrolu či riadenie. V dnešnej dobe obsahujú veľa polovodičových prvkov, ktoré bývajú veľmi citlivé už na malé prepäťové javy. Požiadavky na usmerňovače a drenáže sú v súčasnosti náročnejšie ako v nedávnej minulosti, požaduje sa dlhodobo bezporuchový stav s minimálnymi nárokmi na údržbu na tvári miesta a s minimálne diaľkovou signalizáciou stavu prevádzky. Aj tento prenosový reťazec (riadenie – modem – GSM linka či vysielačka – dispečing) musí byť minimálne poruchový.
 
Na základe dlhodobých skúseností a meraní sa zistilo, že prepäťové elektrické vplyvy, ktoré môžu viesť k poruchám spomenutých zariadení aktívnej protikoróznej  ochrany, zvyčajne pochádzajú z týchto okruhov :
 
-          AC sieťové napájanie jednofázové či trojfázové v rôznych sústavách (troj až päťvodičových), najmä s nadzemným prívodným vedením
 
-          silový ochranný okruh katódovej ochrany (anóda – DC vodiče – usmerňovače – chránená konštrukcia)
 
-          silový obvod stanice el. polarizovanej drenáže či saturáže (koľajnica /spätná skriňa, koľajová tlmivka/ - DC vodiče – drenáž – chránená konštrukcia)
 
-          merací či riadiaci obvod stanice katódovej ochrany (meracia sonda – DC vodiče – riadiaca či monitorovacia jednotka – chránená konštrukcia)
 
-          obvody monitorovacieho systému až po vysielaciu anténu či výstupný vodič na iné zariadenie, napr. SCADA)
 
Do týchto zdrojových obvodov sa prepätie môže dostať z rôznych zdrojov, pri čom najobvyklejšie sú :
 
-          priamy úder blesku do prúdových vodičov (čo je zničujúci jav, ktorý by mal projekt zariadenia vylúčiť)
 
-          nepriamy (blízky) úder blesku s čiastočnou galvanickou alebo indukovanou väzbou
 
-          skratový prúd niektorého prúdového okruhu v blízkosti zariadenia APKO (silové energetické vedenia až do 400 kV, troleje a spätné vodiče elektrifikovaných trakcií AC aj DC)
 
-          spínacie prepätia silových el. zariadení a strojov, pod čo by sa dali zahrnúť aj nevyfiltrované komutačné prepätia el. pohonov, starších typov žiaroviek, tyristorových regulácií a pulzné prepätia.
 
 
Uvedené problémy s prepätím a aj odvedením AC prúdov pri súbehu VN a potrubia boli úspešne zvládnuté podľa schémy ktorá je v EU aplikovaná v CH A D SR ČR.    
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky